Jak możemy pomóc

Oferta

Jak możemy pomóc

Nasza oferta

W Centrum Wsparcia Mamy, Taty i Dziecka wspieramy przyszłych i obecnych rodziców oraz ich dzieci na każdym etapie rozwoju i w jak najszerszym zakresie. Dlatego znajdziecie u nas zarówno wsparcie psychologiczne, grupy wsparcia, jak i terapie neurorozwojowe, pracownię SI, fizjoterapię, logopedię, położną, doradczynię laktacyjną, konsultacje seksuologiczne i więcej!

Wsparcie psychologiczne

dorośli i dzieci

To przestrzeń na przyjrzenie się własnym emocjom, przeżywanym trudnościom, wzmocnienie zasobów, wypracowanie dobrych strategii radzenia sobie, pogłębienie samoświadomości, również w kontekście bycia rodzicem.

Integracja sensoryczna

dzieci i dorośli

Diagnoza i terapia zaburzeń integracji sensorycznej u dzieci, nastolatków i dorosłych. Dla osób z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego, aby usprawnić ich fizyczne i poznawcze funkcjonowanie. 

Terapia dzieci 

i młodzieży

dzieci i młodzież

Wsparcie w różnych trudnościach, z którymi może się zmagać dziecko lub nastolatek: trudne emocje, problemy w szkole, z relacjach z rówieśnikami, obniżone poczucie własnej wartości, lęki. W proces terapeutyczny zaangażowani są również rodzice. 

Interwencja kryzysowa

dorośli

To opcja pilnego wsparcia psychologicznego w sytuacji nagłego kryzysu psychologicznego (np. utraty i żałoby). Ma na celu ustabilizowanie emocji i wspólne opracowanie możliwej do realizacji strategii dalszego radzenia sobie i wychodzenia z kryzysu. 

Terapie neurorozwojowe

dzieci

Diagnoza neurorozwojowa, neurosensoryczna terapia taktylna, terapia MNRI w zakresie Integracji Odruchów Dynamicznych i Posturalnych, Wzrokowo-Słuchowych, Archetypy Rozwoju Ruchowego i więcej.

Fizjoterapia kobieca

kobiety

Diagnoza i terapia dysfunkcji, które powodują lub mogą powodować dolegliwości w przyszłości. Przygotowanie i wspieranie ciała w ciąży i po porodzie. Terapia manualna i instruktaż ćwiczeń. Masaż klasyczny. Kinesiotaping. 

Logopedia

dzieci

Diagnoza i terapia logopedyczna. Dla rodziców, których niepokoi rozwój mowy dziecka, wymowa, sposób komunikacji, oddychanie, pobieranie pokarmu. Ocena umiejętności językowych i orientacyjno-poznawczych dziecka

Opieka położnej

dorośli

Kompleksowa opieka nad przyszłymi rodzicami: konsultacje dla par przygotowujących się do porodu, przygotowanie do porodu domowego, wizyty poporodowe, wsparcie laktacyjne, konsultacje dla tatów. 

Wsparcie w laktacji

dorośli i dzieci

Przed porodem i po porodzie. Omówienie najważniejszych aspektów karmienia piersią, pierwsze karmienie, jak sprawdzić czy dziecko się najada, prawidłowe przystawianie do piersi, w co warto się zaopatrzyć. 

Fizjoterapia dzieci

dzieci

Diagnoza i leczenie schorzeń narządów ruchu zarówno u najmłodszych, a jak i u starszych dzieci. Instruktaż bezpiecznej pielęgnacji niemowląt. Masaż pediatryczny i masaż Shantala. Wspieranie rozwoju ruchowego.

Wizyty domowe

dorośli

Odwiedziny położnej w domu po porodzie. Wsparcie w karmieniu, nauka trzymania dziecka, odbijanie, omówienie pielęgnacji, omówienie skoków rozwojowych, rozwianie wątpliwości, odpowiedź na pytania na temat Mamy, Taty i Dziecka.

Konsultacje seksuologiczne

dorośli

Spotkania z seksuolożką wokół własnej seksualności i funkcjonowania w relacji lub na temat rozwoju psychoseksualnego dziecka. Przestrzeń do rozwoju, nauki, rozwiania wątpliwości.

Regularne zajęcia dla dorosłych

dorośli

Trening MDM (mięśni dna miednicy), joga dla początkujących i tych bardziej zaawansowanych, mindfulness i wieczorne relaksacje. Rolowanie i techniki automasażu.

Regularne zajęcia dla dzieci

dzieci

Spotkania z matematyką dla najmłodszych, czyli Matematyka Sensoryczna. Zajęcia muzyczne. Zabawy w ogrodzie i wspólne dbanie o rośliny. Ekologiczne warsztaty zero waste.   

Warsztaty dla dorosłych

dorośli

Bogata oferta warsztatów dla kobiet, przyszłych i obecnych rodziców, tatów i profesjonalistów, pracujących w obszarze wspierania rodzin.