Jak możemy pomóc

Oferta

Jak możemy pomóc?

Nasza oferta

Konsultacja psychologiczna

dorośli

To przestrzeń na przyjrzenie się własnym emocjom, przeżywanym trudnościom, wzmocnienie zasobów, wypracowanie dobrych strategii radzenia sobie, pogłębienie samoświadomości, również w kontekście bycia rodzicem.

Terapia dzieci 

i młodzieży

dzieci i młodzież 

Wsparcie w różnych trudnościach, z którymi może się zmagać dziecko lub nastolatek: trudne emocje, problemy w szkole, z relacjach z rówieśnikami, obniżone poczucie własnej wartości, lęki. W proces terapeutyczny zaangażowani są również rodzice.    

Interwencja kryzysowa

dorośli

To opcja pilnego wsparcia psychologicznego w sytuacji nagłego kryzysu psychologicznego (np. utraty i żałoby). Ma na celu ustabilizowanie emocji i wspólne opracowanie możliwej do realizacji strategii dalszego radzenia sobie i wychodzenia z kryzysu. 

Integracja sensoryczna

dzieci i dorośli

Diagnoza i terapia zaburzeń integracji sensorycznej u dzieci, nastolatków i dorosłych. Dla osób z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego, aby usprawnić ich fizyczne i poznawcze funkcjonowanie. 

Terapie neurorozwojowe

dzieci 

Diagnoza neurorozwojowa, neurosensoryczna terapia taktylna, terapia MNRI w zakresie Integracji Odruchów Dynamicznych i Posturalnych, Wzrokowo-Słuchowych, Archetypy Rozwoju Ruchowego i więcej.

Terapia ręki i motoryki małej

dzieci

Terapia skierowana jest przede wszystkim do dzieci, wykazujących nieprawidłową postawę ciała, zaburzenia napięcia, problemy z samoobsługą i  czynnościami manipulacyjnymi, wolne tempo wykonywanych ruchów itd.

Fizjoterapia kobieca

dorośli

Diagnoza i terapia dysfunkcji, które powodują lub mogą powodować dolegliwości w przyszłości. Przygotowanie i wspieranie ciała w ciąży i po porodzie. Terapia manualna i instruktaż ćwiczeń. Masaż klasyczny. Kinesiotaping. 

Fizjoterapia dzieci i niemowląt

dzieci 

Diagnoza i leczenie schorzeń narządów ruchu zarówno u najmłodszych, a jak i u starszych dzieci. Instruktaż bezpiecznej pielęgnacji niemowląt. Masaż pediatryczny i masaż Shantala. Wspieranie rozwoju ruchowego.

Konsultacja logopedyczna

dzieci

Diagnoza i terapia logopedyczna. Dla rodziców, których niepokoi rozwój mowy dziecka, wymowa, sposób komunikacji, oddychanie, pobieranie pokarmu. Ocena umiejętności językowych i orientacyjno-poznawczych dziecka

Konsultacja 

z położną

dorośli i dzieci

Kompleksowa opieka nad przyszłymi rodzicami: konsultacje dla par przygotowujących się do porodu, przygotowanie do porodu domowego, wizyty poporodowe, wsparcie laktacyjne, konsultacje dla tatów. 

Wsparcie 

w laktacji

dorośli i dzieci 

Przed porodem i po porodzie. Omówienie najważniejszych aspektów karmienia piersią, pierwsze karmienie, jak sprawdzić czy dziecko się najada, prawidłowe przystawianie do piersi, w co warto się zaopatrzyć. 

Wizyty poporodowe

dorośli i dzieci

Odwiedziny położnej w domu po porodzie. Wsparcie w karmieniu, nauka trzymania dziecka, odbijanie, omówienie pielęgnacji, omówienie skoków rozwojowych, rozwianie wątpliwości, odpowiedź na pytania na temat Mamy, Taty i Dziecka.

Konsultacja 

seksuologiczna

dorośli

Spotkania z seksuolożką wokół własnej seksualności i funkcjonowania w relacji lub na temat rozwoju psychoseksualnego dziecka. Przestrzeń do rozwoju, nauki, rozwiania wątpliwości.

Regularne zajęcia dla dorosłych

dorośli 

Trening MDM (mięśni dna miednicy), joga dla początkujących i tych bardziej zaawansowanych, mindfulness i wieczorne relaksacje. Rolowanie i techniki automasażu. 

Regularne zajęcia dla dzieci

dzieci

Spotkania z matematyką dla najmłodszych, czyli Matematyka Sensoryczna. Zajęcia muzyczne. Zabawy w ogrodzie i wspólne dbanie o rośliny. Ekologiczne warsztaty zero waste.   

Coaching

dorośli

Cykl indywidualnych spotkań z psychologiem, wynikiem którego jest szczegółowy plan działania w jednym z wybranych obszarów: życie, rodzicielstwo, praca.  

Grupy wsparcia

dorośli 

Cykl grupowych spotkań z psychologiem, których celem jest otrzymacie i udzielenie wsparcia w związku z przeżywanymi trudnościami życiowymi.

Warsztaty

dorośli

Bogata oferta warsztatów dla kobiet, przyszłych i obecnych rodziców, tatów i profesjonalistów, pracujących w obszarze wspierania rodzin.